Polityka prywatności

Autor aplikacji:
Mateusz Szafraniec
PO Box 218
30-697 Kraków 25
POLAND

Jakie dane są przetwarzane:
Aplikacja "Smog w Krakowie i Małopolsce" (pl.net.szafraniec.smog) zwana dalej Aplikacją, zbiera i przetwarza na poziomie aplikacji dane o lokalizacji użytkownika w celu znalezezienia najbliższej stacji jakości powietrza i wyświetlania z niej powiadomień. Cenię prywatność użytkowników, więc żadne dane, w tym dane dotyczące lokalizacji nie są nigdzie przekazywane/wysyłane/udostępniane.

 

Privacy policy

Who we are:

Mateusz Szafraniec
PO Box 218
30-697 Kraków 25
POLAND

is the author of "Smog w Krakowie i Małopolsce".

What data is processed:
The application "Smog in Krakow and Lesser Poland" (pl.net.szafraniec.smog) hereinafter referred to as the Application, collects and processes application location data at the application level to find the nearest air quality station and display notifications from it. I value the privacy of users, so no data, including location data, are transferred / sent / shared.